SPdP ZSSPE

Biblioterapia w SPP

28 października w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 odbyło się spotkanie biblioterapeutyczne przy współpracy z filią nr 10. Tym razem osoby biorące udział w zajęciach wysłuchały tekstu Eweliny J. Koniecznej pt. „Rodzina”. Rodzina, jak wiemy jest podstawową grupą społeczną, której członkowie połączeni są ze sobą więzami formalnymi i emocjonalnymi i mają wobec siebie prawa i obowiązki. Jest to bardzo ważny temat dlatego omawialiśmy rolę rodziny, wartości, funkcjonowanie, powody powstawania konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania. Dyskusja była bardzo burzliwa i wywołała duże emocje. Po omówieniu tematu odbyły się ciekawe warsztaty plastyczne.