SPdP ZSSPE

Biblioterapia 19.05.2022 r.

Temat zajęć: Nowe sytuacje

    Każdy człowiek w swoim życiu przeżywa nowe sytuacje, takie jak wejście do nowej szkoły, zmiana pracy, śmierć osoby bliskiej, utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania. Wszystkie tego typu sytuacje wymagają zmiany naszego zachowania, trybu życia i wywołują różne emocje: radość, strach, lęk itp. Nowa sytuacja związana jest z utratą czegoś wcześniejszego, ale wiąże się również z nowymi możliwościami. Podjęcie tego tematu ma na celu dostrzeżenie tych emocji, wyrażenie ich oraz wskazanie różnych możliwości radzenia sobie z problemami i wyjściem z trudnych sytuacji. Najważniejszym celem jest wskazanie uczuć, które pomagają w nowych sytuacjach, gdyż mobilizują do działania, np. miłość, nadzieja, ciekawość, chęć działania, radość. Należy również wskazać uczucia, które blokują działanie np. zniechęcenie, agresja, poddanie się, bezsilność i osamotnienie. Na podstawie omówionych uczuć, stwierdzamy, że mają one bardzo duże znaczenie w radzeniu sobie w nowych sytuacjach. Uczucia mogą nas mobilizować do działań lub negatywnie wpływać na nasze życie.