SPdP ZSSPE

Kontakt

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
w Zespole Szkół Specjalnych

ul. Myśliwiecka 6 
41-100 Siemianowice Śląskie

Telefon: 32 220-15-42

Osoba odpowiedzialna za stronę:
Małgorzata Zimmerman- Noszczyk – wychowawca w Szkole Przysposabiającej do Pracy