SPdP ZSSPE

O szkole


Szkoła Przysposabiająca do Pracy prezentacja

Szkoła Przysposabiająca do Pracy (SPP)

przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.
Okres nauki obejmuje 3 stopnie (kl.1-3), uczeń może korzystać z nauki do ukończenia 24 roku życia.


Nasza szkoła dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i metodom pracy, opartym na doświadczeniach oraz założeniach pedagogiki specjalnej stwarza niepełnosprawnym uczniom możliwości utrwalenia, poszerzenia i  doskonalenia już zdobytej wiedzy, umiejętności i posiadanych kompetencji .

Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych   i  komunikacyjnych, które jako istotne priorytety, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym na możliwie samodzielne i niezależne funkcjonowanie w tym  podjęcie zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Nasi absolwenci mają możliwość podjąć pracę na stanowiskach samodzielnych lub z asystentem.